Categorieën
Gemeente

Zondag 19 mei

Voorganger: Da. Toornstra, Westerbroek
Aanvang: 09.30 uur
Lezingen Joël 3: 1-5, Handelingen 2: 1-11 en Johannes 20: 19-23

Diensten van onze gemeente in YouTube volgen of naderhand bekijken?
Ga naar Youtube.com en zoek op “pg roodeschool”.

Oud Papier

U kunt uw oud papier naar de container van de sws De Dobbe brengen. Deze is altijd toegankelijk en staat op de binnenplaats tussen Bauwemalaan en Ubbegalaan (ingang Bauwemalaan). Wij hebben een afspraak gemaakt met de directie van de school over de financiële verrekening.
De ‘ophaalservice’ blijft bestaan.