Diaconie

Diaconie is een van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. Het motto is: “Helpen, waar geen helper is”. Dat betekent, dat alle hulp, waar mensen recht op hebben vóór gaat, dat zijn vóór liggende voorzieningen, die eerst uitgezocht moeten worden, voordat de diaconie in persoonlijke hulp eenmalig voorziet. De diaconie ondersteunt in het dorp en de omgeving om te helpen in situaties van armoede en onrecht.
Ook wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding en grote (humanitaire) rampen.

De Diaconie steunt twee projecten

Another Hope Children’s Ministries

Stichting Roseland
Het bieden van hulp aan hulpbehoevende (wees) kinderen, hun familie en de omringende familie en gemeenschap in Ethiopie door het bieden van adequaat onderwijs, borgen van een gezonde voedselvoorziening, verzorgen van voorlichting en educatie op het gebied van ondermeer hygiëne, opvoeding, veilige gezinssituatie, gezinsplanning, belang van scholing en inkomensvoorziening, het trainen van leraren en staf en het verlenen van microkrediet.

Deze projecten worden per 6 september 2020 niet langer ondersteund door onze kerk.

Vanaf 6 september (startzondag) gaat de diaconie, samen met de commissie missionair werk, een nieuw project ondersteunen. De komende 2 jaar willen we ons inzetten om meer bekendheid te geven en financiële ondersteuning te bieden aan de Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM).