Categorieën
Gemeente

Ds. Ted Kuiper overleden

28 september jongstleden is Gerrit (Ted) Kuiper overleden. Dominee Kuiper was tussen 1978 en 1989 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Roodeschool.

Het correspondentieadres:
Marnixstraat 27
7901 LG de Hoogeveen