Corona richtlijnen

Meer mogelijkheden voor kerkdiensten, extra aandacht voor basisregels noodzakelijk
Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De minister-president gaf aan dat met deze verruiming van de maatregelen de regering bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht.

De maatregelen gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 3 weken op dinsdag 15 februari a.s.

Nu er weer meer mogelijk is geworden is het van groot belang om ook verantwoordelijkheid voor elkaar in de praktijk te tonen: houd 1,5 meter afstand en houd je aan de basisregels, blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest.

De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: het gevolg is dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden
1. nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
2. hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel dan wel gelegenheid om handen te wassen.

Aandachtspunten
1. Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen;
2. Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.
3. De kerkdiensten blijven wij digitaal uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

Overige kerkelijke activiteiten
Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier zijn de basisregels van groot belang: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen.

Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk. Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk. Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m onderlinge afstand.