Collecten

Waarschijnlijk hebt u afgelopen zondagen thuis de kerkdienst meebeleefd. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten. We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.

Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Hieronder staan alle doelen tot 1 juni aanstaande die op het collecterooster staan vermeld. Klik eenvoudig op het doel en u gaat naar de betreffende pagina om uw gift te kunnen doen.

Als u wilt doneren voor de situatie op Lesbos, klik dan hier.

Als u geen keuze kunt maken en de Diaconie uw bijdrage wenst te laten verdelen, klik dan hier.

DatumBestemming
12 april, Pasen1. KIA kinderen in de knel
2. Kerk
3. Kindernevendienst
19 april1. Project
2. Kerk
3. Jeugd
26 april1. Plaatselijk missionair werk
2. Kerk
3. Bloemen
3 mei1. KIA Noodhulp
2. Kerk
3. Zeemanshuis
10 mei1. Project
2. Kerk
3. Algemeen Kerkenwerk
17 mei1. Diaconie
2. Kerk
3. Gebouw en onderhoud
21 mei, Hemelvaartsdag1. Plaatselijk Missionair Werk
2. Kerk
3. Bloemen
24 mei1. Project
2. Kerk
3. Bloemen
31 mei, Pinksteren1. Plaatselijk Missionair Werk
2. Kerk
3. Jeugd