Collecten

Het collecterooster vindt u in het Kerkvenster.

Maak uw giften over op NL27 RABO 03 67 459 043 t.n.v. Protestantse Gemeente Roodeschool.