Categorieën
Gemeente Nieuws(brief)

Nieuwsbrief classispredikant ds. J. Hommes, 3 juni 2022

‘De geest van de Heer vervult immers de hele wereld’
Wijsheid 1: 7

Het bijbelboek Wijsheid was voor mij onbekend terrein. Het behoort tot wat we noemen de Deuterocanonieke boeken en dat betekent dat we bij de Reformatie