Categorieën
Diaconie Gemeente Jeugd

Blik

Op vrijdagmiddag 29 oktober organiseert de Diaconie samen met de commissie Missionair werk, een gezellige middag met medewerking van Carin van de Wal van
“Het Behouden Blik” in Uithuizermeeden.
Carin neemt een aantal oude blikken mee en weet hier van alles over te vertellen.
Heeft u zelf ook een oud blik en wilt u hier wat meer van weten, neem het gerust mee!

U bent vanaf 14.30u van harte welkom in de Ontmoetingsruimte achter de kerk.
Het is geen dameskransje dus ook de heren zijn van harte welkom.

Categorieën
Gemeente

Ds. Ted Kuiper overleden

28 september jongstleden is Gerrit (Ted) Kuiper overleden. Dominee Kuiper was tussen 1978 en 1989 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Roodeschool.

Het correspondentieadres:
Marnixstraat 27
7901 LG de Hoogeveen

Categorieën
Corona Erediensten Gemeente

Geef elkaar de ruimte

Kerkdiensten vanaf 25 september

Nieuwe versoepelingen in de Covid-19 maatregelen.

1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,50 meter komt te vervallen, maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weining mogelijk tijdens de kerkdienst

2. Het coronatoegangsbeweijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

3. CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen
of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken.
Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.
4. Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.

5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog thuisblijven en testen bij klachten zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.
Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.
Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

6. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie.
Het houdt dus in dat we langzamerhand terug gaan naar een normale situatie, en zijn we weer van harte welkom in de kerk en bij een normaal gehouden samenkomst.

Categorieën
Gemeente Jeugd

Het beamteam vraagt versterking

Het beamteam bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de zondagse diensten op het scherm in de kerkzaal presenteren en zorgen voor de livestream uitzendingen op YouTube.
Vanwege langdurige ziekte van één van onze leden zijn we op zoek naar versterking. Wij zoeken één of meerdere personen die handig zijn met de computer en met software (met name de Office pakketten PowerPoint en Word) en gemiddeld eens per zes weken zich kan inzetten voor de kerk. Wij zorgen voor een gedegen inwerkprogramma.
Als je met twee vrienden of vriendinnen bent of een echtpaar, dat zou ook uitstekend passen!
Neem contact op met het beamteam: beamteam[at]pgroodeschool.nl