Categorieën
Gemeente

Zondag 16 juni

Voorganger: Ds. G. van Enk, Assen
Aanvang: 09.30 uur

Lezingen: 1 Korinhiërs 2: 1-5, 2 Korinthiërs 5: 11-21 en Handelingen 18: 1-11

Diensten van onze gemeente in YouTube volgen of naderhand bekijken?
Ga naar Youtube.com en zoek op “pg roodeschool”.

Oud Papier

U kunt uw oud papier naar de container van de sws De Dobbe brengen. Deze is altijd toegankelijk en staat op de binnenplaats tussen Bauwemalaan en Ubbegalaan (ingang Bauwemalaan). Wij hebben een afspraak gemaakt met de directie van de school over de financiële verrekening.
De ‘ophaalservice’ blijft bestaan.