Categorieën
Corona Verenigingen

Extra actie voor Voedselbanken

Beste inwoners van Uithuizermeeden & omstreken,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
We hebben in Nederland ongeveer 170 voedselbanken. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten, maar dat is niet voldoende. De armoede stijgt de laatste jaren voor steeds meer mensen drastisch en dramatisch. Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens.

Categorieën
Corona Kerkenraad

Protocol en gebruiksplan kerkdiensten

(Onderstaande informatie is uitgebreid te lezen in het Kerkvenster van juli/augustus)
Vanaf 1 juli mogen het maximaal aantal mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten, met gepaste afstand (1.50 m.). Hierbij geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Dit betekent voor onze kerk dat alle wijken welkom zijn. Met de 1,50 meter richtlijn kunnen er ongeveer 65 personen een dienst bijwonen.
Omdat we met een beperkt aantal mensen de dienst kunnen bijwonen is er, hoe onvriendelijk dit ook overkomt, een reserveringssysteem ingevoerd. Men dient zich vóór de dienst van de betreffende zondag aan kunt melden. Zie het Kerkvenster voor nadere informatie.

De diensten zijn live te volgen zijn via het YouTube kanaal van de kerk en kerkomroep (zonder beeld): www.kerkomroep.nl.

Als u gezondheidsklachten hebt is het uiteraard verstandig het kerkbezoek voorlopig even uit te stellen.

De kerkenraad