Categorieën
Corona Erediensten Gemeente

Geef elkaar de ruimte

Kerkdiensten vanaf 25 september

Nieuwe versoepelingen in de Covid-19 maatregelen.

1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,50 meter komt te vervallen, maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weining mogelijk tijdens de kerkdienst

2. Het coronatoegangsbeweijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

3. CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen
of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken.
Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.
4. Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.

5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog thuisblijven en testen bij klachten zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.
Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.
Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

6. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie.
Het houdt dus in dat we langzamerhand terug gaan naar een normale situatie, en zijn we weer van harte welkom in de kerk en bij een normaal gehouden samenkomst.