Beleidsplan 2024-2028

Een door de kerkenraad geïnstalleerde commissie heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Het beleidsplan is in februari 2024 vastgesteld door de kerkenraad. Met concrete beleidsvoorstellen en -voornemens kan onze gemeente verder. Er is afgesproken dat de colleges en commissies hun werkplannen jaarlijks aanpassen.
Klik hier voor het Beleidsplan 2024-208