Categorieën
Erediensten

Online Kerkdienst

Zondag 7 maart

Voorganger: Ds. Mevr. B. de Beaufort
Aanvang dienst: 09.30 uur

Woensdag 10 maart, Biddag

Voorganger: Ds. G. Gardenier
Aanvang dienst: 19.00 uur

De dienst wordt online uitgezonden. Behalve de voorganger, ambtsdragers, de koster, de organist en degene die de presentatie en de online uitzending verzorgen, mogen er geen kerkgangers in de zaal. Dit in verband met de strenge maatregelen en de gezamenlijke inspanning om het aantal positief getesten omlaag te krijgen.
Later de dienst via ons videokanaal bijwonen kan door te klikken op deze link. Wij vragen u om zich te abonneren op het kanaal.

Audio (kerkomroep)

De dienst beluisteren via kerkomroep.nl? Kik dan op deze link

Collecte

We doen alles wat gewoon is in de kerkdienst. Gebed, bijbel, muziek en collecte.

Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Klik hier om uw bijdrage te doen.

Categorieën
Kerkenraad

Van de classispredikant

14 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe,

Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid.

Categorieën
Corona Verenigingen

Extra actie voor Voedselbanken

Beste inwoners van Uithuizermeeden & omstreken,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
We hebben in Nederland ongeveer 170 voedselbanken. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten, maar dat is niet voldoende. De armoede stijgt de laatste jaren voor steeds meer mensen drastisch en dramatisch. Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens.

Categorieën
Kerkenraad Nieuws uit de wereld

Kleding niet naar de Voedselbank

Voedselbank Winsum neemt geen kleding aan.

Kleding mag u brengen naar:
Maxima in Winsum
Dorcas in Appingedam
Het Leger des Heils in Delfzijl
Of hergebruik Goed Goud in Uithuizen.

Categorieën
Corona Kerkenraad

Protocol en gebruiksplan kerkdiensten

(Onderstaande informatie is uitgebreid te lezen in het Kerkvenster van juli/augustus)
Vanaf 1 juli mogen het maximaal aantal mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten, met gepaste afstand (1.50 m.). Hierbij geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Dit betekent voor onze kerk dat alle wijken welkom zijn. Met de 1,50 meter richtlijn kunnen er ongeveer 65 personen een dienst bijwonen.
Omdat we met een beperkt aantal mensen de dienst kunnen bijwonen is er, hoe onvriendelijk dit ook overkomt, een reserveringssysteem ingevoerd. Men dient zich vóór de dienst van de betreffende zondag aan kunt melden. Zie het Kerkvenster voor nadere informatie.

De diensten zijn live te volgen zijn via het YouTube kanaal van de kerk en kerkomroep (zonder beeld): www.kerkomroep.nl.

Als u gezondheidsklachten hebt is het uiteraard verstandig het kerkbezoek voorlopig even uit te stellen.

De kerkenraad

Categorieën
Kerkenraad

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.