Categorieën
Erediensten

Zondag 9 oktober

Voorganger: Ds.. Spijker, Blauwe Stad
Aanvang: 9.30 uur
Schriftlezingen:

Koster: B. Medendorp
Orgel: H. Wubs
Livestream en presentatie: L. Koning
Er is kinderoppas en kindernevendienst
Klik hier voor de online uitzending. (aanvang 5 minuten voor de dienst)

Later een dienst bekijken

Later de dienst via ons videokanaal bijwonen kan door te klikken op deze link.
Wij vragen u om zich te abonneren op het kanaal.

Audio (kerkomroep)

De audio van de dienst wordt via kerkomroep.nl uitgezonden. Voor andere diensten, klik dan op deze link

Categorieën
Gemeente Nieuws(brief)

AUGUSTUS 2022 : DRINGENDE OPROEP OM MEE TE HELPEN

Met bovenstaande tekening zond ik jullie mijn zomerse nieuwsbrief, voor de meesten vlak voor de vakantie. Ik maak er opnieuw gebruik van voor een dringende en urgente oproep. De vorige week hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de onwaarschijnlijk belabberde omstandigheden waaronder asielzoekers buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moesten verblijven: te weinig medische zorg, te weinig te eten en te drinken, kou in de nachtelijke open lucht, te weinig sanitair en wasgelegenheid kortom, dit kun je mensen niet aandoen. Veel mensen hebben dan ook uitgesproken dit niet te kunnen aanzien en dat ze iets willen doen, zich afvragend wat en hoe.

De Protestantse Kerk Nederland komt met een verzoek, maar dat gebeurt ook langs andere kanalen. Tot nu toe was het niet mogelijk opvang kleinschalig vorm te geven, maar dat wordt nu wel toegestaan. Dat is waar veel mogelijkheden liggen, want er zijn volop gemeenten die al eerder hebben aangegeven ruimte en vrijwilligers beschikbaar te hebben voor de opvang van een beperkt aantal mensen. Er gebeurt al het een en ander op dit terrein, maar wellicht biedt deze manier van opvang soelaas voor de ergste nood van dit moment. Daarom het verzoek om na te gaan bij gemeenten of er ruimte en of er vrijwlligers beschikbaar zijn om daar aan mee te doen. Er zijn al gemeenten die zich hebben aangeboden, maar er is ruimte nodig voor alle mensen die nu buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moeten verblijven. En wanneer we dat gezamenlijk oppakken is het voor de meeste gemeenten te doen. Een leegstaand kerkgebouw of een niet bewoonde pastorie of een ander ruimte die geschikt is of kan worden gemaakt is welkom en wel meteen, maar wellicht ook later. Vrijwilligers voor de begeleiding van de mensen die worden opgevangen is nodig.
De Dienstenorganisatie bereidt zich voor op hulp en heeft tenminste voor de nadere tijd voor gemeenten informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Alle informatie via bijgaande link of via de website van de classis Groningen-Drenthe. Online informatiebijeenkomst opvangcrisis | Protestantse Kerk in Nederland en via j.dekker@protestantsekerk.nl . Ook kunt u zich melden bij INLIA, die bezig is de kleinschalige opvang grootschalig in te zetten. Zij kunnen u ook van meer informatie voorzien van wat er nodig is. https://www.inlia.nl/nl .
Mocht u als kerkelijke gemeente geen gebouw ter beschikking kunnen stellen maar wel vrijwilligers of andersom, meld u zich dan ook aan, dan kunnen we op andere manieren wellicht deze beide bij elkaar brengen.

Ik hoop van harte dat u meedoet en zich wilt inzetten om dit op te pakken. De bijeenkomst van zaterdag 27 augustus in de Immanuelkerk, waar mensen door INLIA waren opgeroepen mee te doen was bijzonder om mee te maken. Zo veel energie, natuurlijk ook veel vragen, maar ook de overtuiging dat wij deze mensen niet in de steek kunnen laten. En deze middag waren er al meteen gemeenten die zich meldden, mooi om mee te maken. Nu wij.

ds. Jan Hommes
Classispredikant
06-51999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

Categorieën
Gemeente

Feest van de Geest

Thema: In vuur en vlam

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.
Tussen Hemelvaart en Pinksteren 2022 exposeren kunstenaars uit allerlei disciplines nieuw gemaakt eigentijds werk in 25 kerken in Groningen / Noord Drenthe.

Categorieën
Gebouwen Gemeente Verenigingen

Luidklok, met een hofstedelijk randje

Anja Koster, de dochter van dominee Piet Koster (dominee in Roodeschool tussen 1961-1965) en Jack van Dijken hebben zich de afgelopen twee jaar verdiept in het verleden van de luidklok van Roodeschool. Zij hebben hun onderzoeksresultaten op 22 april gepresenteerd. Theo Uil speelde een paar toepasselijke liederen op het orgel en er zijn een enkele gastsprekers.

Klik hier voor de presentatie.

Categorieën
Diaconie Gemeente

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Beste gemeentelid,

Op dit moment zijn er veel Oekraïners naar andere landen onderweg om het geweld in hun land te ontvluchten. Diverse hulporganisaties, landelijke en gemeentelijke overheden proberen hier in te ondersteunen en te coördineren om deze mensen onderdak te kunnen geven. Ook in onze gemeente Het Hogeland is men druk bezig om zowel particuliere opvang te regelen en om opvanglocaties te organiseren.

Categorieën
Gebouwen Gemeente Kerkenraad

Nieuwe vrijwillers kostersteam

Na afloop van de gemeenteavond boden zich twee vrijwilligers aan voor het kostersteam. Hiermee is dat team weer op sterkte. Het college van kerkrentmeesters is de twee vrijwilligers dankbaar voor hun bereidheid.
Op 29 maart komt het team bij elkaar om de ervaringen te delen en de indeling over het kerkelijk jaar te maken.

Categorieën
Gemeente Jeugd

Enkele vacatures

In het kerkvenster van november wordt aan jou gevraagd om na te denken over waar jij je voor wilt inzetten om de kerk draaiende te houden.

Categorieën
Kerkenraad

Van de vrijwilliger Voedselbank

Zijn er gemeenteleden, die D.E punten hebben liggen, of willen sparen, voor de voedselbank, deze punten kunnen wij van de voedselbank inleveren bij D.E voor pakken koffie.

Bij voorbaat dank.
Voedselbank
Het Hogeland.

Je kunt ze inleveren, bij
Hennie Bakker, Prinsenhof 22 Roodeschool.

Ook staat er met mooi weer, een kraampje bij ons op de oprit, met bijna allemaal nieuwe spulletjes, voor groot en klein, en kleine prijsjes!! De opbrengst hiervan is ook voor de Voedselbank.

Categorieën
Kerkenraad Nieuws uit de wereld

Kleding niet naar de Voedselbank

Voedselbank Winsum neemt geen kleding aan.

Kleding mag u brengen naar:
Maxima in Winsum
Dorcas in Appingedam
Het Leger des Heils in Delfzijl
Of hergebruik Goed Goud in Uithuizen.

Categorieën
Kerkenraad

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.