ANBI

Naam ANBI:Protestantse gemeente te Roodeschool
RSIN/Fiscaal nummer:824130224
Website adres:www.pgroodeschool.nl
E-mail:scriba@pgroodeschool.nl
Adres:Hooilandseweg 75
Postcode:9983 PB
Plaats:Roodeschool
Postadres:Postbus 5
Postcode:
Plaats:Roodeschool
RSIN/Fiscaal nummer Diaconie:824130893

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

In onderstaande tabel treft u de financiële gegevens van de kerk over het boekjaar 2019.

ANBI
rapport

In onderstaande tabel treft u de financiële gegevens van de diaconie over het boekjaar 2019.

ANBI
rapport

Klik hier voor het volledige pdf bestand ANBI transparantie gegevens kerkelijke gemeente Roodeschool. Klik hier voor het beleidsplan 2018-2021 van onze kerk.