Categorieën
Erediensten

Zondag 22 mei

Voorganger: Ds. I. Verburg, Oldehove
Aanvang: 09.30 uur
Organist: D. Flikkema

Klik hier voor de online uitzending.

Later een dienst bekijken

Later de dienst via ons videokanaal bijwonen kan door te klikken op deze link.
Wij vragen u om zich te abonneren op het kanaal.

Vergaderingen

Maandag 16 mei: moderamen (19.00-20.00)
Maandag 16 mei: college van kerkrentmeesters (20.00-21.30). Tussen 19.45 en 20.00 uur zijn collectemunten verkrijgbaar.
Woensdag 18 mei: commissie Beleidsplan 2022-2025 (19.30-21.00)

Audio (kerkomroep)

De audio van de dienst wordt via kerkomroep.nl uitgezonden. Voor andere diensten, klik dan op deze link