Categorieën
Erediensten

Kerkdiensten

Zondag 1 novemberr

Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens
Aanvang dienst: 9:30 uur

PKN heeft maandag 5 oktober nieuwe afspraken gemaakt met het kabinet. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
Thuis of later de dienst via ons videokannaal bijwonen kan ook. Klik hier voor de link naar het live stream kanaal. Wij vragen u om zich te abonneren op het kanaal.

Audio (kerkomroep)

De dienst beluisteren via kerkomroep.nl? Kik dan op deze link

Collecte

We doen alles wat gewoon is in de kerkdienst. Gebed, bijbel, muziek en collecte.

Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Klik hier om uw bijdrage te doen.

Categorieën
Gemeente

Dankdienst Bert Scholtens

Vrijdag 16 oktober vond de dankdienst voor het leven van Bert in besloten kring plaats in onze kerk.
De dienst was live te volgen en later kunt u de dienst terug kijken via www.gedenkstream.nl
(u logt in met code: ffa89970).