Categorieën
Gemeente Jeugd

Enkele vacatures

In het kerkvenster van november wordt aan jou gevraagd om na te denken over waar jij je voor wilt inzetten om de kerk draaiende te houden.

Categorieën
Erediensten

Zondag 5 december

Voorganger: Ds. G. Gardenier, Beilen
Aanvang dienst: 09.30 uur, doopdienst

Corona maatregelen

De kerkenraad realiseert zich dat de meningen in de samenleving -en daarmee ook in de kerk- sterk verdeeld blijven. Scriba René de Reuver van PKN: “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.”

Wij beschouwen de situatie per week. Op dit moment is besloten om de kerk weer in te richten zoals eerder dit jaar, dus de stoelen in groepjes van één twee of drie met daartussen enkele tafels en een onderlinge afstand van 1,5 meter.

De kerkenraad denkt dat dit, gezien de huidige situatie, voorlopig de beste oplossing is.

Live streaming

De dienst wordt gestreamd. Klik hier voor de online uitzending.
Later de dienst via ons videokanaal bijwonen kan door te klikken op deze link.
Wij vragen u om zich te abonneren op het kanaal.

Audio (kerkomroep)

De audio van de dienst wordt via kerkomroep.nl uitgezonden. Voor andere diensten, klik dan op deze link

Vergaderingen op 29 november

19.00 uur: moderamen
20.00 uur: college van kerkrentmeesters
Collecte munten tussen 19.45 en 20.00 uur verkrijgbaar.

Categorieën
Kerkenraad

Van de vrijwilliger Voedselbank

Zijn er gemeenteleden, die D.E punten hebben liggen, of willen sparen, voor de voedselbank, deze punten kunnen wij van de voedselbank inleveren bij D.E voor pakken koffie.

Bij voorbaat dank.
Voedselbank
Het Hogeland.

Je kunt ze inleveren, bij
Hennie Bakker, Prinsenhof 22 Roodeschool.

Ook staat er met mooi weer, een kraampje bij ons op de oprit, met bijna allemaal nieuwe spulletjes, voor groot en klein, en kleine prijsjes!! De opbrengst hiervan is ook voor de Voedselbank.

Categorieën
Kerkenraad Nieuws uit de wereld

Kleding niet naar de Voedselbank

Voedselbank Winsum neemt geen kleding aan.

Kleding mag u brengen naar:
Maxima in Winsum
Dorcas in Appingedam
Het Leger des Heils in Delfzijl
Of hergebruik Goed Goud in Uithuizen.

Categorieën
Kerkenraad

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.