Categorieën
Erediensten

Zondag 30 januari

Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens
Aanvang dienst: 09.30 uur

Klik hier voor de online uitzending.

De kerkenraad heeft na de persconferentie van het kabinet op 25 januari besloten dat we er bezoekers naar de diensten komen komen.
Meer mogelijkheden voor kerkdiensten, extra aandacht voor basisregels noodzakelijk
Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De minister-president gaf aan dat met deze verruiming van de maatregelen de regering bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht.

De maatregelen gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 3 weken op dinsdag 15 februari a.s.

Nu er weer meer mogelijk is geworden is het van groot belang om ook verantwoordelijkheid voor elkaar in de praktijk te tonen: houd 1,5 meter afstand en houd je aan de basisregels, blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest.

De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: het gevolg is dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden
1. nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
2. hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel dan wel gelegenheid om handen te wassen.

Aandachtspunten
1. Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen;
2. Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.
3. De kerkdiensten blijven wij digitaal uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

Overige kerkelijke activiteiten
Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier zijn de basisregels van groot belang: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen.

Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk. Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk. Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m onderlinge afstand.

Later een dienst bekijken

Later de dienst via ons videokanaal bijwonen kan door te klikken op deze link.
Wij vragen u om zich te abonneren op het kanaal.

Audio (kerkomroep)

De audio van de dienst wordt via kerkomroep.nl uitgezonden. Voor andere diensten, klik dan op deze link

Categorieën
Gebouwen Gemeente

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een jaarlijkse actie die direct het hart van kerkleden raakt. De inzameling helpt onze kerk een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen. De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.
Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk. Mede door Actie Kerkbalans kan de plaatselijke kerk haar positieve bijdrage leveren in het dorp.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een maandelijkse gift en de daarbij horende automatische incasso.

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als onze gemeente in januari van gemeenteleden hoort wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Wij draaien de vraag liever om: Welk bedrag vindt u nodig, zodat uw gemeente een uniek en levensveranderend perspectief kan blijven uitdragen?

Waar wordt dit geld aan besteed?
Gemiddeld draagt het geld bij aan het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt. De Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor 80 procent van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor de kerk om hun unieke positie in de maatschappij in te nemen.

Is iedere euro van belang?
Hopelijk vind jij ook iedere euro van belang. Wij vragen dus echt iedereen om een bijdrage. Hoe groot of klein ook.

Ook niet-leden kunnen meedoen aan de Actie Kerkbalans. De kerk is onmisbaar voor het dorpsleven. Iedereen is namelijk welkom. De klok aan en op de toren zijn deels eigendom van het dorp.

Categorieën
Gemeente

Diensten die niet als live stream zijn geplaatst

Zondag 26 december

Voorganger: Drs. F. Postema, Krewerd
Klik hier voor de online uitzending. (Deze dienst is eerder opgenomen en daarom kunt u niet uw standaard, vertrouwde link gebruiken).

Vrijdag 24 december

Een groep, bestaande uit leden van de GKV en PG Roodeschool maakten een online Kerstnachtdienst vanuit ’t Nijkerkje.
Deze locatie is al generatielang het gebouw waar de Kerstnachtdiensten worden gehouden.
Klik hier voor de online uitzending. (Deze dienst is eerder opgenomen en daarom kunt u niet uw standaard, vertrouwde link gebruiken).

Categorieën
Gemeente Jeugd

Enkele vacatures

In het kerkvenster van november wordt aan jou gevraagd om na te denken over waar jij je voor wilt inzetten om de kerk draaiende te houden.

Categorieën
Kerkenraad

Van de vrijwilliger Voedselbank

Zijn er gemeenteleden, die D.E punten hebben liggen, of willen sparen, voor de voedselbank, deze punten kunnen wij van de voedselbank inleveren bij D.E voor pakken koffie.

Bij voorbaat dank.
Voedselbank
Het Hogeland.

Je kunt ze inleveren, bij
Hennie Bakker, Prinsenhof 22 Roodeschool.

Ook staat er met mooi weer, een kraampje bij ons op de oprit, met bijna allemaal nieuwe spulletjes, voor groot en klein, en kleine prijsjes!! De opbrengst hiervan is ook voor de Voedselbank.

Categorieën
Kerkenraad Nieuws uit de wereld

Kleding niet naar de Voedselbank

Voedselbank Winsum neemt geen kleding aan.

Kleding mag u brengen naar:
Maxima in Winsum
Dorcas in Appingedam
Het Leger des Heils in Delfzijl
Of hergebruik Goed Goud in Uithuizen.

Categorieën
Kerkenraad

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.