Zondag 16 december

Aanvang: 09:30 uur

Voorganger: Drs. Ton ten Hove 

Het is zondag 3e Advent.

Agenda

A.s. maandag 17 december vergadert de kerkenraad om 19.30 uur.

Protestantse Vrouwengroep Tryfosa gaat woensdag 19 december om 18.00 uur eten aan de gezellige tafel van Coba M. aan de Prinsenhof, met daarna een kerstviering.

Voor de gebruikers van het ringleidingsysteem

De afgelopen tijd bereikten ons zo nu en dan klachten over de ringleiding. Wij hebben het systeem daarom laten doormeten. Het is gebleken dat de versterker niet optimaal functioneerde.
Afgelopen week is de versterker van de ringleiding vervangen. Wij hopen dat de klachten hiermee verdwenen zijn. Mocht u opmerkingen hebben over het systeem (bijvoorbeeld: het geluid staat te hard of juist te zacht) dan vragen wij u dit te melden bij één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Onderhoud kerkhof

De graven op het kerkhof wat in beheer en eigendom is van onze kerk, worden door vrijwilligers uit Roodeschool en Oosteinde opgeknapt. De eerste dag (een cursusdag) was op 21 juli jongstleden. Een groep van 10 vrijwilligers had zich bij de kerk in Oosteinde verzameld en kreeg een stoomcursus van Albert van Landschapsbeheer Groningen.

De groep kan het materiaal waar grafzerken van zijn gemaakt onderscheiden en kan bepalen hoe een zerk het beste kan worden schoongemaakt en ontdaan van alg en mos. De groep heeft geleerd hoe grafstenen kunnen worden gerestaureerd alhoewel het grote en zware werk zal worden gedaan door Landschapsbeheer. Verder is er een aanvang gemaakt met het belettteren van de zerken (het schilderen van letters).

Inmiddels is ook Landschapsbeheer zelf begonnen met het zware werk. Zij restaureren meerdere graven en gebruiken daar groot materiaal voor. 

Een monument wordt al veel leesbaarder als het is schoongemaakt en de algen zijn verwijderd. 
Het zware werk wordt gedaan door Landschapsbeheer Groningen 

Actie schoenendoos 2018

.

Woensdag 7 nov. a.s.Dankdag, mag U/jij weer een mooie gevulde schoenendoos meenemen, en/of een gift (€ 5,00 voor het verzenden van één doos).

We hopen dat U hier allemaal aan mee werkt.

Want wat is het mooi om de blije gezichtjes van de kinderen te zien, als ze een mooie gevulde doos krijgen..

We hopen ook dat de mensen die niet in de Kerk (kunnen) komen een bijdrage leveren, WANT GEVEN MAAKT RIJK!


U mag ons bellen, als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen.

Dan komen we het bij halen!!

Bij voorbaat onze hartelijk dank/ Diaconie/schoenendoos com.


Leer ons om te delen. We zijn op deze wereld met zo velen

De een is arm de ander rijk. De hoogste tijd om alles te gaan delen

Voor God is immers iedereen gelijk

Leer ons om te delen…

Leer ons van uw koninkrijk…

We hebben hier zoveel om mee te spelen.

We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer

Toch wordt het echt niet minder als we delen

Uiteindelijk wordt het echt niet minder als we delen

Uiteindelijk wordt het alleen maar meer.

Leer ons om te delen…..

Leer ons van Uw Liefde Heer…

Adventsmuziek en zang in ’t Nijkerkje te Oosteinde

Voor de 17e keer wordt op vrijdag 15 december een Adventsconcert gehouden in ’t Nijkerkje te Oosteinde. Met medewerking van Muziekvereniging SDG uit Uithuizermeeden, het Volksonderwijskoor en het gemengd koor Aig’n Wies beide uit Roodeschool e.o. De kerk zal geheel in kerstsfeer versierd worden en de verenigingen proberen u alvast in kerststemming te brengen met muziek, advents- en kerstliederen.  Tijdens de pauze delen wij chocolademelk en iets lekkers uit. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren en mee te zingen.

Het concert begint om 20:00 uur.
Graag tot dan!
 
Gemengd koor Aig’n Wies Roodeschool e.o.
Volksonderwijskoor Roodeschool
Muziekvereniging SDG Uithuizermeeden

Kerstmiddag voor de ouderen

Op 13 december is er een kerstviering voor ouderen van onze gemeente in Ons Huis.
We beginnen om 15.30 uur met een kerstliturgie met koffie en thee met toebehoren.
Daarna hebben wij een broodmaaltijd met lekkere soep.
In deze donkere dagen voor Kerst is het fijn om gezellig samen te zijn en lief en leed te delen.
Iedereen (ook niet kerkleden) is van harte welkom. Neem gerust iemand mee.
De vaste mensen worden gehaald en anders belt u de organisatoren (zie Kerkvenster) maar.

Protestantse Vrouwengespreksgroep Tryfosa

De Kerstviering is op 20 december aan de gastvrije keukentafel van Coba aan Prinsenhof.
We beginnen met een uitgebreide broodmaaltijd met daarna een kerstliturgie.
Aanvang 18.00 uur.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.

Fietsen op slotzondag

De fietstocht na afloop van de slotzondagsdienst was gezellig en veel gemeenteleden fietsten mee. Van Bob Medendorp ontvingen wij enkele foto’s van deze geslaagde fietstocht.

Kerkdienst live beluisteren

U kunt onze diensten live meeluisteren of later terugluisteren.
Klik hier voor de site.