Zondag 14 oktober

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: Ds. Ton ten Hove 

Kinderzondag. Thema: God kan ook jou gebruiken 

 

Zondag 21 oktober

Aanvang: 09:30 uur 

Voorganger: Drs. F. Postema

 

Gezocht!
Wijk/ bezoekdames en heren.
U/ jij bent, vrijblijvend, van harte welkom op 21 oktober na de kerkdienst in het ontmoetingscentrum voor meer informatie. De koffie/ thee staat klaar.
Lukt het niet om te komen, maar u/ jij wilt graag meer informatie, hebt ideeën of wil zich aanmelden als bezoek/ wijkdame of heer, neem dan contact op met één van de ouderlingen.

 

Christelijke meditatiebijeenkomsten voor de gehele gemeente – jongeren en ouderen

Vanuit de commissie Vorming en Toerusting in Uithuizen kregen wij de volgende uitnodiging:
Onderwerp: Christelijke meditatiebijeenkomsten voor de gehele gemeente – jongeren en ouderen. Deze staan o.l.v. Ds Lucas Tiesinga en Els Luurtsema. 
De aanvang 18.45 -19.45u in de Jacobikerk, Hoofdstraat Oost 2 te Uithuizen
De meditatiebijeenkomsten in de Jacobikerk worden in het seizoen 2018-2019 gehouden op de volgende maandagavonden van 18.45 – 19.45 uur: 2018: 22 oktober, 5 en 19 november, 3 december;
2019: 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 april, 6 en 20 mei, en 3 juni.
Vanaf 18.45 uur draait er muziek. Van 19.00 tot 19.30 wordt er gemediteerd. Aansluitend wordt er eveneens naar muziek geluisterd. Meditatie in de christelijke traditie kun je omschrijven als het in stilte komen tot een aandachtige luisterhouding naar jezelf, de ander en God. Om deze luisterhouding te bevorderen wordt ter voorbereiding op de meditatie aandacht besteed aan lichaamshouding en ademhaling. De eigenlijke meditatie bestaat uit lezing, overweging en stil gebed

Onderhoud kerkhof

De graven op het kerkhof wat in beheer en eigendom is van onze kerk, worden door vrijwilligers uit Roodeschool en Oosteinde opgeknapt. De eerste dag (een cursusdag) was op 21 juli jongstleden. Een groep van 10 vrijwilligers had zich bij de kerk in Oosteinde verzameld en kreeg een stoomcursus van Albert van Landschapsbeheer Groningen.

De groep kan het materiaal waar grafzerken van zijn gemaakt onderscheiden en kan bepalen hoe een zerk het beste kan worden schoongemaakt en ontdaan van alg en mos. De groep heeft geleerd hoe grafstenen kunnen worden gerestaureerd alhoewel het grote en zware werk zal worden gedaan door Landschapsbeheer. Verder is er een aanvang gemaakt met het belettteren van de zerken (het schilderen van letters).

Inmiddels is ook Landschapsbeheer zelf begonnen met het zware werk. Zij restaureren meerdere graven en gebruiken daar groot materiaal voor. 

Een monument wordt al veel leesbaarder als het is schoongemaakt en de algen zijn verwijderd. 
Het zware werk wordt gedaan door Landschapsbeheer Groningen 

Actie schoenendoos 2018

.

Woensdag 7 nov. a.s.Dankdag, mag U/jij weer een mooie gevulde schoenendoos meenemen, en/of een gift (€ 5,00 voor het verzenden van één doos).

We hopen dat U hier allemaal aan mee werkt.

Want wat is het mooi om de blije gezichtjes van de kinderen te zien, als ze een mooie gevulde doos krijgen..

We hopen ook dat de mensen die niet in de Kerk (kunnen) komen een bijdrage leveren, WANT GEVEN MAAKT RIJK!


U mag ons bellen, als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen.

Dan komen we het bij halen!!

Bij voorbaat onze hartelijk dank/ Diaconie/schoenendoos com.


Leer ons om te delen. We zijn op deze wereld met zo velen

De een is arm de ander rijk. De hoogste tijd om alles te gaan delen

Voor God is immers iedereen gelijk

Leer ons om te delen…

Leer ons van uw koninkrijk…

We hebben hier zoveel om mee te spelen.

We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer

Toch wordt het echt niet minder als we delen

Uiteindelijk wordt het echt niet minder als we delen

Uiteindelijk wordt het alleen maar meer.

Leer ons om te delen…..

Leer ons van Uw Liefde Heer…

Adventsmuziek en zang in ’t Nijkerkje te Oosteinde

Voor de 17e keer wordt op vrijdag 15 december een Adventsconcert gehouden in ’t Nijkerkje te Oosteinde. Met medewerking van Muziekvereniging SDG uit Uithuizermeeden, het Volksonderwijskoor en het gemengd koor Aig’n Wies beide uit Roodeschool e.o. De kerk zal geheel in kerstsfeer versierd worden en de verenigingen proberen u alvast in kerststemming te brengen met muziek, advents- en kerstliederen.  Tijdens de pauze delen wij chocolademelk en iets lekkers uit. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren en mee te zingen.

Het concert begint om 20:00 uur.
Graag tot dan!
 
Gemengd koor Aig’n Wies Roodeschool e.o.
Volksonderwijskoor Roodeschool
Muziekvereniging SDG Uithuizermeeden

Kerstmiddag voor de ouderen

Op 13 december is er een kerstviering voor ouderen van onze gemeente in Ons Huis.
We beginnen om 15.30 uur met een kerstliturgie met koffie en thee met toebehoren.
Daarna hebben wij een broodmaaltijd met lekkere soep.
In deze donkere dagen voor Kerst is het fijn om gezellig samen te zijn en lief en leed te delen.
Iedereen (ook niet kerkleden) is van harte welkom. Neem gerust iemand mee.
De vaste mensen worden gehaald en anders belt u de organisatoren (zie Kerkvenster) maar.

Protestantse Vrouwengespreksgroep Tryfosa

De Kerstviering is op 20 december aan de gastvrije keukentafel van Coba aan Prinsenhof.
We beginnen met een uitgebreide broodmaaltijd met daarna een kerstliturgie.
Aanvang 18.00 uur.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.

Fietsen op slotzondag

De fietstocht na afloop van de slotzondagsdienst was gezellig en veel gemeenteleden fietsten mee. Van Bob Medendorp ontvingen wij enkele foto’s van deze geslaagde fietstocht.