Zondag 17 juni

Aanvang: 09:30
Voorganger: Ds. Ton ten Hove
Er is kinderoppas en kindernevendienst

Mededeling omtrent Heilig Avondmaal 17 juni 2018.
De viering van het Heilig Avondmaal stond aanvankelijk gepland op zondag 17 juni. Doordat er op die zondag geen dienstdoende diakenen aanwezig zijn en er volgens de kerkorde geen viering kan plaatsvinden zonder aanwezigheid van mensen uit dit college, hebben we op de afgelopen kerkenraadsvergadering besloten om de viering uit te stellen. Deze zal nu plaatsvinden op zondag 30 september a.s.

Zondag 24 juni

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: Drs. Hoekstra, Emmen

Wie nog een leeg voedselbanktasje thuis heeft liggen, willen we vragen om deze in de mand achter in de kerk te leggen. De tasjes zijn eigendom van de voedselbank en worden weer gebruikt met andere acties. Bedankt.

Onderhoud kerkhof

Het college van kerkrentmeesters heeft uw interesse en enthousiasme gewekt om gezamenlijk met een grote groep vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken om graven op de begraafplaats in Oosteinde op te knappen en te onderhouden.

Onderhoud graven
Het doel is dus om de graven op het kerkhof wat in beheer en eigendom is van onze kerk, in het komende voorjaar en de zomer op te knappen. We hadden in oktober willen beginnen maar door het natte najaar is dit niet mogelijk gebleken.

Vrijwilligers
Er hebben zich ongeveer twaalf vrijwilligers aangemeld uit onze kerk. We kunnen er nog een paar vrijwilligers bij gebruiken.

Wilt u meehelpen?
Wilt u ons helpen het kerkhof te onderhouden? Veel handen maken licht werk en samen aan het werk is wel zo gezellig.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er buiten onze kerk, in Roodeschool of de buurdorpen ook geïnteresseerde mensen zijn die mee willen helpen.

Neem contact op met één van de kerkrentmeesters als u meer informatie wilt of zich wilt aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Het college van kerkrentmeesters

Voedselbank

Op 17 september is de actie om houdbare melk in te zamelen voor de voedselbank gestart.
Er zijn 105 pakken melk afgeleverd bij de voedselbank.

Iedereen bedankt die aan deze actie heeft bijgedragen.

In  week 50 worden in alle supermarkten producten gevraagd voor de voedselbank Het Hogeland. Zie het lijstje in dit artikel wat er alzo nodig is.
Maar we zijn ook blij met andere producten hoor, Het product wat u in de desbetreffende supermarkt koopt, mag in de boodschappenwagen/krat die in de supermarkt staat.

Hieruit kunt u artikelen kiezen die de voedselbank graag van u ontvangt.

Adventsmuziek en zang in ’t Nijkerkje te Oosteinde

Voor de 17e keer wordt op vrijdag 15 december een Adventsconcert gehouden in ’t Nijkerkje te Oosteinde. Met medewerking van Muziekvereniging SDG uit Uithuizermeeden, het Volksonderwijskoor en het gemengd koor Aig’n Wies beide uit Roodeschool e.o. De kerk zal geheel in kerstsfeer versierd worden en de verenigingen proberen u alvast in kerststemming te brengen met muziek, advents- en kerstliederen.  Tijdens de pauze delen wij chocolademelk en iets lekkers uit. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren en mee te zingen.

Het concert begint om 20:00 uur.
Graag tot dan!
 
Gemengd koor Aig’n Wies Roodeschool e.o.
Volksonderwijskoor Roodeschool
Muziekvereniging SDG Uithuizermeeden

Kerstmiddag voor de ouderen

Op 13 december is er een kerstviering voor ouderen van onze gemeente in Ons Huis.
We beginnen om 15.30 uur met een kerstliturgie met koffie en thee met toebehoren.
Daarna hebben wij een broodmaaltijd met lekkere soep.
In deze donkere dagen voor Kerst is het fijn om gezellig samen te zijn en lief en leed te delen.
Iedereen (ook niet kerkleden) is van harte welkom. Neem gerust iemand mee.
De vaste mensen worden gehaald en anders belt u de organisatoren (zie Kerkvenster) maar.

Protestantse Vrouwengespreksgroep Tryfosa

De Kerstviering is op 20 december aan de gastvrije keukentafel van Coba aan Prinsenhof.
We beginnen met een uitgebreide broodmaaltijd met daarna een kerstliturgie.
Aanvang 18.00 uur.

Onze kerk op Facebook

Onze kerk staat vanaf nu ook op Facebook. Klik hier voor de link.

Fietsen op slotzondag

De fietstocht na afloop van de slotzondagsdienst was gezellig en veel gemeenteleden fietsten mee. Van Bob Medendorp ontvingen wij enkele foto’s van deze geslaagde fietstocht.

Kerkdienst live beluisteren

U kunt onze diensten live meeluisteren of later terugluisteren.
Klik hier voor de site.